EGYEDI, DECENTRALIZÁLT SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÁSI MANAGEMENT

Az egyedi, decentralizált szennyvízelvezetési és tisztítás management magába foglalja az háztartásokban, intézményekben, sajátos ipari létesítményekben keletkező szennyvizek gyűjtését, tisztítását, elvezetését/ újrahasznosítását mind az egyedülálló vagy klaszterszerűen elhelyezkedő épületek, vagy peremterületen lévő házak esetében is. Az egyes megoldásokat bemutatja az alábbi ábra: A – nagytelepülés és szennyvíztisztító telepe; B, C, D, E –szennyvíz keletkezésének helyei (háztartás ill. település) 1. Kezdeti állapot, 2. Centralizált rendszer, 3. Decentralizált rendszer, 4. Klaszterszerű, félig centralizált rendszer

EGYEDI SZENNYVÍZELVEZETÉSI RENDSZEREK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

• A Klaszter a nagyobb, valamint a kisebb települések megfelelő szennyvízkezelési megoldásának kiválasztásához minden esetben részletes gazdaságossági, hatékonysági vizsgálatokat végez, melynek keretében figyelembe veszi, a későbbi üzemeltetési és fenntartási költségeket, illetve a lakosság díj fizetőképességét is. Mindig az adott helyzetben legjobbnak, leggazdaságosabbnak ítélt megoldásokat támogatja, mérlegelve ezek kombinált lehetőségét is.

• A választott megoldás minden esetben körültekintő, egyedi tervezést igényel. A fentiekből egyértelműen kiderül, hogy a csatornával gazdaságosan el nem látható, ritkán lakott településrészek ellátására az egyedi szennyvízkezelő berendezések adnak gazdaságos megoldást.

AZ EGYEDI MŰSZAKI MEGOLDÁSOK KEDVEZMÉNYEZETTJEI főként a 2.000 lakos egyenérték szennyezőanyag-terhelés alatti települések, valamint a gazdaságosan nem csatornázható településrészek. Cégünk  az elmúlt években folyamatosan kereste annak a lehetőségét, hogy partnereivel az egyedi műszaki megoldások révén, önálló, vagy rendszerszintű programokat, projekteket hozzon létre.

EGYEDI, DECENTRALIZÁLT SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÁSI MANAGEMENT BEMUTATÁSA GYAKORLATI PÉLDÁKKAL

1.    Magyarország, Balaton-felvidéki települések egyedi berendezései

2.    Németországi települések egyedi kisberendezései

3.    Erdélyben telepített egyedi berendezések

4.    Szlovén iskola és panzió egyedi kisberendezései

5.    Magyarország, IMO autómosó egyedi szennyvízkezelő berendezése

© 2016 KOMVÍZ Vízépítő és Környezetvédelmi Kft. - All rights reserved.